FASCICULE DE ELECTRONI DE JOASA ENERGIE:

GENERARE, DIAGNOZA NE-DISTRUCTIVA, DINAMICA SI TESTARE ÎN PLANUL DE APLICARE
EGRETA
PROIECT CEEX06 - Contract AMCSIT Nr. 308
 
Proiectul EGRETA propune dezvoltarea de cercetari în domeniul investigarii si utilizarii fasciculelor de electroni de joasa energie, prin integrarea unor grupuri care îsi desfasoara activitatea în institute nationale de cercetare, institute de învatamântul superior si societati comerciale orientate spre cercetare. Proiectul conduce la:
 
Concentrarea unor importante resurse umane si materiale într-un domeniu de vârf pe plan national si international, cu potential de dezvoltare atât în linie fundamentala cât si aplicativa;
 
Valorificarea potentialului stiintific românesc si cresterea vizibilitatii cercetatorilo implicati în proiect, si prin publicarea rezultatelor în reviste de specialitate si comunicari la conferinte nationale internationale;
 
Parteneri performanti pentru participarea la Programe internationale, în particular FP7;
Implicarea studentilor si tinerilor absolventi în activitati de cercetare competitive, comparabile cu cele desfasurate in ERA-Net.
 
Proiectul EGRETA are în vedere ca beneficiari tinta laboratoarele de cercetare din institutele nationale, întreprinderile de tip IMM cu profil de cercetare care folosesc metodici ne-conventionale pentru studiul materialelor si unitatile de învatamânt superior care vor putea utiliza tehnicile dezvoltate si rezultatele obtinute în procesul educational. Proiectul dezvolta si promoveaza idei noi legate de realizarea si utilizarea instalatiilor de iradiere cu fascicule de electroni de joasa energie, urmarindu-se:
 
În plan stiintific, elaborarea unei noi metode de diagnoza ne-distructiva pentru fasciculele de electroni extrase din surse de electroni cu vid, SEV, cu posibilitatea de extindere la fasciculele de electroni extrase din plasma, surse SEP;
 
În plan aplicativ dezvoltarea de instrumente teoretice si metode experimentale eficiente si ne-costisitoare ca pret de cost în raport cu cele de firma, destinate de regula marii industrii;
 
În plan economic, iradierea materialelor cu fascicule de electroni este mai avantajoasa, chiar si în raport cu procedee moderne, e.g. tratamente cu laser, datorita randamentului de transfer energetic superior.